Orthodox Autocephalous Church of Albania-Supporters

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

NGJALLJA


 2012
MonthDownloadRead on-line
JanarDownloadRead
ShkurtDownloadRead
MarsDownloadRead
PrillDownloadRead
MajDownloadRead
QershorDownloadRead
KorrikDownloadRead
GushtDownloadRead
ShtatorDownloadRead
TetorDownloadRead
NëntorDownloadRead
DhjetorDownloadRead

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

"Logos" University Began the New Academic Year


Most of the students who have graduated from this school are employed.

   
Twelve years ago through the initiative and care of Archbishop Anastasios the Professional Institute "Spirit of Love" (in Tirana, and in Gjirokastra), were established in which more than 1,000 students have been prepared. Two years ago through Archbishop Anastasios’ initiative and care the school for higher education named "LOGOS" University began functioning.
 On October 15, in the reception hall of "Logos University," the opening of the new school year with the first year students commenced. Registrations have closed and in the first year alone so far about 100 new students have been registered and every day there are new requests. At this ceremony the Rector, Prof. Dr. Ilia Telo gave a speech, in which he thanked the students for choosing this school. Among other things he said:
          "This was a very good choice for the following reasons:
1. We have a qualified and dedicated academic staff: This assessment was made by a German expert when our school was accredited.
2. Our school is licensed and accredited by the relevant authorities. In July of this year approximately 150 students were the first to graduate and most are employed in accordance with the needs of the labor market.
3. Our school has very good facilities, auditoriums, laboratories, computer equipment, an English language library and literature in foreign languages etc.
4. LOGOS  has established cooperative relationships with universities throughout the country, as well as outside. It is noteworthy to mention the agreement with the Universities of Piraeus and Thessaloniki with whom, among other things, we are looking forward to organizing together the master programs for our students.
5. Our school prepares students not only theoretically, but also practically. The students of our school perform their medical practices in specialized laboratories, while those studying economics, in a serious major or important company, etc.
6. Our school has reasonable fees, lower than other universities.
The word "logos" is derived from Ancient Greek and means “study, analysis, research”. For this the reason, we want to prepare specialists, researchers, analysts and not just simple technocrats.
    You need to study systematically. From my long experience in pedagogy, I advise you that things which are learned quickly, are forgotten quickly; while those that are studied systematically, become your permanent property.
   In conclusion, I want to emphasize that we undertake to prepare you for life. Also you need to learn English well, because the Master programs, in collaboration with the other universities, will be in English.
  Then the Vice Rector and Dean of the Economics Faculty, Prof. Beatrice Pollo, wished all the students a successful new academic year, but also pointed out that "Logos" is a University with strong discipline.

Apostulli Gal: 6:11-18 Ungjilli Llk. 16:19-31 (E diel 4 nëntor)

Apostulli Gal: 6:11-18 
Vini re me çfarë shkronjash të mëdha ju shkrova me dorën time. Sa duan të duken të mirë në mish, këta ju detyrojnë të rrethpriteni, vetëm që të mos përndiqen për kryqin e Krishtit. Sepse as ata që rrethpriten s’e ruajnë ligjin, por duan të rrethpriteni ju, që të mburren me mishin tuaj. Por për mua qoftë larg të mburrem për tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit tonë Jisu Krisht, me anë të të cilit bota është kryqëzuar tek unë, dhe unë tek bota. Sepse në Jisu Krishtin as rrethprerja nuk ka fuqi, as parrethprerja, por krijesa e re. Edhe për të gjithë sa ecin sipas këtij rregulli, paqe e përdëllim qoftë mbi ta, dhe mbi Izraelin e Perëndisë. Tani e tutje askush le të mos më shqetësojë; sepse unë mbaj shenjat e Zotit Jisu në trupin tim. Hiri i Zotit tonë Jisu Krisht qoftë bashkë me shpirtin tuaj, vëllezër. Amin.

Ungjilli Llk. 16:19-31
Edhe një njeri ishte i pasur, dhe vishej me purpur e me stoli të kuqe, duke gëzuar përditë ndriçim.  Ishte dhe një i varfër që e kishte emrin Llazar, i cili dergjej pranë portës së atij plot me plagë,  edhe dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e të pasurit; por edhe qentë vinin e lëpinin plagët e tij. Edhe i varfëri vdiq dhe u pru nga engjëjt në gjirin e Abrahamit. Vdiq edhe i pasuri dhe u varros. Edhe në hadh, ku ishte në mundime, ngriti sytë e tij e sheh Abrahamin së largu, dhe Llazarin në gjirin e atij.  Edhe ai thërriti e tha: O atë Abraham, përdëllemë, dhe dërgo Llazarin, që të lyejë majën e gishtit të tij në ujë, dhe të më ftohë gjuhën; sepse po mundohem në këtë flakë.  Po Abrahami i tha: O djalë, kujtohu, se ti i more të mirat e tua në jetën tënde, dhe Llazari gjithashtu të këqijat; po tani ky prehet, e ti mundohesh.  Edhe mbi gjithë këto, në mes nesh e jush është ngulur një pafundësi e madhe, që kështu ata që duan të shkojnë së këtejmi tek ju, të mos mundin, as të andejmit të kalojnë tek ne. Edhe ai tha: Të lutem pra, o atë, ta dërgosh atë në shtëpinë e tim eti sepse kam pesë vëllezër; që të japë dëshmi ndër ata, që të mos vijnë edhe ata në këtë vend të mundimit.  Abrahami i thotë: kanë Moisiun dhe profetët; le të dëgjojnë ata. Edhe ai tha: Jo, o atë Abraham; por në shkoftë ndonjë nga të vdekurit tek ata, do të pendohen. Edhe ai i tha: Në qoftë se nuk dëgjojnë Moisiun dhe profetët, as në u ngjalltë ndonjë nga të vdekurit, s’kanë për t’u bindur.

Porfir aktori (E diel 4 nëntor)

U martirizua në vitin 270. Rridhte nga Efesi, por ishte në shërbimin e kontit të Aleksandrisë, duke ushtruar profesionin e neveritshëm të “gaztorit”, atij që i bën njërëzit për të qeshur.Një herë shoqëronte të zotin në Qesari, ndoshta të Palestinës dhe jo të Kapadhokisë. Aty, midis të tjerave, luanin duke u tallur me Pagëzimin e të krishterëve. Një koleg i tij, d.m.th gaztor, duke luajtur rolin e episkopit, “pagëzoi” Porfirin, i cili duke dalë nga uji dhe i veshur me rrobën e bardhë të porsandriçuar mohoi pseudoperënditë dhe u bashkua me të Kryqëzuarin! Dhe këtë e bëri sepse pa engjëj që e mësuan që të falej i kthyer nga lindja dhe të bënte shenjën e Kryqit.Shfaqja e engjëjve u hapi sytë e mendjes edhe shumë të pranishmëve të tjerë, të cilët përqafuan dritën e njohjes së Perëndisë dhe u pagëzuan nëpërmjet një reje - fenomen i rrallë në Agjiologji, që ka bazë nga Shkrimi i Shenjtë (I Kor.10.2).Shenjti, me gjithë urdhrin e kontit, nuk u rikthye në idhujtari, dhe u dënua me prerje të kokës e u skuq i tëri me gjakun e vet si me purpur (greqisht = porfir).